fbpx

Polityka prywatności

Stosowanie plików COOKIES

Serwis poszukiwaczeprzygod.pl używa plików cookies w celach statystycznych oraz aby zwiększyć Państwa wygodę poruszania się po stronach Serwisu. Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane do urządzenia, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową poszukiwaczeprzygod.pl. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, długość życia pliku i wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.
Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Brak zmiany tych ustawień jest jednoznaczny z akceptacją polityki dotyczącej cookies Serwisu poszukiwaczeprzygod.pl

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych są spółki Poszukiwacze Przygód Pająk Kochanowski Sp. z o. o., ul. Planetarna 6, 80-299 Gdańsk oraz Poszukiwacze Przygód Pająk Kochanowski Sp.k. , ul. Planetarna 6, 80-299 Gdańsk.

Przekazanie danych osobowych

Dane niezbędne do zawarcia umowy

W celu zawarcia, a następnie należytego wykonania umowy w przedmiocie świadczenia usług turystycznych pobieramy od Państwa następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu osoby zgłaszającej rezerwację oraz dane osobowe Uczestnika w postaci: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. Dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), tj. jako dane niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Wyżej opisane dane osobowe przetwarzane będą przez nas nie dłużej niż przez 6 lat od dnia zawarcia umowy, a to w szczególności ze względu na ciążące na nas obowiązki z zakresu prawa podatkowego. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

Dane opisane wyżej mogą zostać przez nas przekazane do podmiotów współpracujących w zakresie obsługi księgowej i prawnej, jak również do organów państwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym w szczególności organy podatkowe, organy nadzoru nad podmiotami świadczącymi usługi turystyczne).

Dane związane z cookies – automatyczne przetwarzanie

W związku ze stosowaniem cookies, w celu – w szczególności – prawidłowego działania serwisu internetowego www. Poszukiwaczeprzygod.pl,, celach statystycznych oraz dostosowania świadczonych usług do potrzeb użytkowników, w tym treści reklam, automatycznie przetwarzamy państwa adres IP. Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Możliwość zapisu plików cookies jest w całości kontrolowana przez użytkownika przeglądarki i możliwe jest jej wyłączenie w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Dane opisane wyżej przetwarzane będą do celów wyżej opisanych do chwili otrzymania skutecznego sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody

Wszelkie inne dane osobowe, poza opisanymi wyżej, przetwarzane będą wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane mają być przetwarzane i wyłącznie w celu i zakresie w tej zgodzie opisanym. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, ale cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zmiana lub aktualizacja danych osobowych

W każdej chwili możliwy jest dostęp do danych osobowych oraz ich sprostowanie, usunięcie oraz ograniczenie przetwarzania. Możliwe jest też wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądanie przeniesienia danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt mailowy pod adresem biuro@poszukiwaczeprzygod.pl

Istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.