pełna wersja serwisu

Współfinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej


SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych

Poszukiwacze Przygód Pająk Kochanowski sp.k. są beneficjentami realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” w ramach Poddziałania 2.4.1 Specjalistyczne Usługi Doradcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” jest wzrost konkurencyjności pomorskich MSP do roku 2023 w efekcie utworzenia kompleksowego systemu świadczenia usług doradczych w regionie.

Efektem projektu było opracowanie nowej struktury organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej, standardów pracy i procesów wewnętrznych firmy.

Całkowita kwota projektu: 6000 zł

Kwota finansowana ze środków UE: 3000 zł