Zaloguj się
Przypomnij hasło

Poszukiwacze Przygód Pająk Kochanowski sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poszerzenie oferty obozów dziecięcych i młodzieżowych o system laser tag”

Zadanie polega na: zakupie dwóch zestawów laser tag pozwalających na przeprowadzenie nowych atrakcji na obozach młodzieżowych i dziecięcych – jeden zestaw powinien zapewnić możliwość korzystania z atrakcji jednocześnie dla 20 osób. Jeden zestaw będzie wykorzystywany na obozach dziecięcych, drugi na obozach młodzieżowych.

Zakup zestawów pozwoli na rozszerzenie oferty turystycznej wnioskodawcy o niewykonywane dotychczas atrakcje i tym samym na rozwój oraz zdobycie przewagi konkurencyjnej poprzez unowocześnienie wyposażenia oraz wdrożenie zmiany dotychczasowych rozwiązań na rozwiązanie bardziej proekologiczne.

Całkowity koszt realizacji projektu: 115 998 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 69 590 zł

Wkład własny: 46 408 zł

 

SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych

Poszukiwacze Przygód Pająk Kochanowski sp.k. są beneficjentami realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” w ramach Poddziałania 2.4.1 Specjalistyczne Usługi Doradcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” jest wzrost konkurencyjności pomorskich MSP do roku 2023 w efekcie utworzenia kompleksowego systemu świadczenia usług doradczych w regionie.

Efektem projektu było opracowanie nowej struktury organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej, standardów pracy i procesów wewnętrznych firmy.

Całkowita kwota projektu: 6000 zł

Kwota finansowana ze środków UE: 3000 zł