fbpx

Regulamin świadczenia usług elektronicznych

§1

 1. Serwis internetowy www.poszukiwaczeprzygód.pl (dalej Serwis Internetowy) prowadzony jest przez Poszukiwacze Przygód Pająk, Kochanowski sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Planetarnej 6, KRS 377953, NIP 5842710319, REGON 221176742.
 2. Serwis Internetowy prowadzony jest w imieniu organizatora obozów, spółki Poszukiwacze Przygód sp. z o. o., będącej organizatorem turystyki, wpisanym w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod nr 31609 oraz w Rejestrze Organizatorów i Pośredników Turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Pomorskiego pod nr 849; KRS 0000950399, NIP 5842813290, REGON 52111255000000 (dalej Spółka).

§2

Za pośrednictwem Serwisu Internetowego możliwe jest wyrażenie chęci zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych ze Spółką oraz następnie zawarcie tej umowy.

§3

Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest korzystanie z przeglądarki internetowej Chrome, Firefox lub Opera na komputerze stacjonarnym lub laptopie wyposażonym w system operacyjny Windows.

§4

 1. Poprzez kliknięcie pola “Rezerwuj” przy opisie wybranego obozu wypoczynkowego w Serwisie Internetowym i wypełnienie wszystkich kolejnych poleceń Serwisu Internetowego, w tym w szczególności podanie niezbędnych danych, osoba korzystająca z Serwisu Internetowego (Rezerwujący) wyraża chęć zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych ze Spółką na warunkach opisanych w opisie obozu wypoczynkowego, którego dotyczy rezerwacja i w regulamine świadczenia usług turystycznych dostępnego w Serwisie Internetowym pod adresem www.poszukiwaczeprzygod.pl/niezbednik/platnosci.html
 2. Spółka, w terminie do 72 godzin od złożenia rezerwacji zgodnie z § 4 ust. 1, na podany przez Rezerwującego adres elektroniczny wyśle ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych wraz z wszelkimi dodatkowymi informacjami niezbędnymi dla strony umowy i wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa. Rezerwujący może zapoznać się z treścią umowy o świadczenie usług turystycznych oraz ją zaakceptować, korzystając z odpowiedniej funkcjonalności konta klienta, stanowiącego część Serwisu Internetowego.
 3. Przyjęcie oferty Spółki przez Rezerwującego następuje poprzez zapłatę zaliczki (przelewem na rachunek bankowy Spółki) w wysokości wskazanej w umowie. Warunkiem koniecznym dla skuteczności przyjęcia oferty jest dokonanie wpłaty zaliczki przed upływem ważności oferty. Z chwilą zapłaty zaliczki w w/w terminie i w wysokości wskazanej w umowie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych, gdzie Spółka jest Usługodawcą, a Rezerwujący Usługobiorcą.
 4. Oferta zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych, o której mowa w § 4 ust. 2 jest wiążąca:
  a) przez 3 dni od dnia wysłania wiadomości elektronicznej, o której mowa w § 4 ust. 2. – jeżeli złożona została 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej lub wcześniej,
  b) przez 1 dzień od dnia wysłania wiadomości elektronicznej, o której mowa w § 4 ust. 2. – jeżeli złożona został później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.

§5

 1. Wszelkie reklamacje składać należy na adres internetowy biuro@poszukiwaczeprzygod.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Spółkę.